Ordinace klinického psychologa s.r.o.

Klinická psychologie
Pomůžeme Vám se zdravotními problémy i při řešení náhlých životních situací. Můžete se s námi poradit o svých obavách, úskostech i depresivních stavech. Ordinace klinické psychologa Vám bude nápomocná také při řešení problémů při komunikaci a to v rámci Vašeho pracoviště i v rámci rodiny. S důvěrou se na nás můžeme obrátit při řešení celé řady životních situací, v kterých si nevíte rady. Veškerá pomoc je poskytována zcela anonymně.

Dopravní psychologie - psychologické vyšetření pro:

  • pro profesionální řidiče
  • povinné psychotesty pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodů dosažení maximálního počtu 12 bodů
  • pro řidiče, žádající navrácení řidičského oprávnění po zákazu činnosti
    ( Podle § 123d odst.3 zákona č.133/2011 Sb. a od 1.7.2013 pak podle zákona č.101/2013 Sb, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.)

    Pracoviště má akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4, zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů. Provádíme psychologické testy pro řidiče profesionály i pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu dosažení maximálního počtu bodů.